Kraków, ul. Strzelecka 19 lok. 2 man-fre: 7:00-20:00, lør: 8:00-13:00

EU-prosjekt

DORMIO-MED Dorota Kowalczyk realizuje projekt pn. „Zakup proinnowacyjnych usług doradczych związanych z wdrożeniem innowacji technologicznej produktowej oraz procesowej w firmie DORMIO-MED Dorota Kowalczyk” współfinansowany ze środków europejskich w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Przedmiotem projektu jest zakup proinnowacyjnych usług w celu opracowania oraz wdrożenia innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej oraz marketingowej. Innowacje są związane z nową usługą Integrated Hair Medicine (Zintegrowana Medycyna Włosów).

Realizacja projektu umożliwi kompleksową obsługę pacjenta w zakresie świadczeń medycznych polegających na przeszczepie włosów metodą Smart Graft FUE – pacjent, przy wykorzystaniu systemu telemedycznego, prowadzony będzie od pierwszego kontaktu do okresu pozabiegowego.

Projekt został podzielony na dwa zadania, które realizowane będą w sposób równoległy. Zadanie 1 dotyczy prac przygotowawczych i projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia wdrożenia, na które składają się m.in. identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych, opracowanie dokumentacji funkcjonalnej, analiza ryzyka wdrożenia innowacji, przygotowanie umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii, opracowanie i przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia innowacji, monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji, strategia marketingowa innowacyjnej usługi, doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji, szczegółowy model finansowy przedmiotowej, znakowanie, testowanie i certyfikacja jakości, doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji.

Zadanie 2 dotyczy prac wdrożeniowych, tj. na zakup środków trwałych i wnip niezbędnych do realizacji przedmiotowej innowacji produktowej, w tym zakupie urządzenia smart graft, trychoskopu, cieplarki labolatoryjnej, wirówki do osocza, lodówki/zamrażarki, systemu do pozyskiwania surowicy ACS, także licencji na użytkowanie systemu telemedycznego.

Ta kontakt

Full online registrering og konsultasjon kommer snart!

Vi svarer gjerne på spørsmålene dine, du kan også registrere deg og bruke den elektroniske konsultasjonen eller bestille datoen for besøket.

Samtale

Ring klinikken og finn ut mer

Send inn skjemaet

Skriv til oss, vi vil svare på e-post

Onlinekonsultasjon

Gå online-intervju, resultatene blir sendt via e-post

Bestill time

Velg en dato og avtal en avtale