Kraków, ul. Strzelecka 19 lok. 2 Mo-Fr: 7:00-20:00, Sa: 8:00-13:00

Unionsprojekt

DORMIO-MED Dorota Kowalczyk realizuje projekt pn. „Zakup proinnowacyjnych usług doradczych związanych z wdrożeniem innowacji technologicznej produktowej oraz procesowej w firmie DORMIO-MED Dorota Kowalczyk” współfinansowany ze środków europejskich w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Przedmiotem projektu jest zakup proinnowacyjnych usług w celu opracowania oraz wdrożenia innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej oraz marketingowej. Innowacje są związane z nową usługą Integrated Hair Medicine (Zintegrowana Medycyna Włosów).

Realizacja projektu umożliwi kompleksową obsługę pacjenta w zakresie świadczeń medycznych polegających na przeszczepie włosów metodą Smart Graft FUE – pacjent, przy wykorzystaniu systemu telemedycznego, prowadzony będzie od pierwszego kontaktu do okresu pozabiegowego.

Projekt został podzielony na dwa zadania, które realizowane będą w sposób równoległy. Zadanie 1 dotyczy prac przygotowawczych i projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia wdrożenia, na które składają się m.in. identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych, opracowanie dokumentacji funkcjonalnej, analiza ryzyka wdrożenia innowacji, przygotowanie umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii, opracowanie i przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia innowacji, monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji, strategia marketingowa innowacyjnej usługi, doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji, szczegółowy model finansowy przedmiotowej, znakowanie, testowanie i certyfikacja jakości, doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji.

Zadanie 2 dotyczy prac wdrożeniowych, tj. na zakup środków trwałych i wnip niezbędnych do realizacji przedmiotowej innowacji produktowej, w tym zakupie urządzenia smart graft, trychoskopu, cieplarki labolatoryjnej, wirówki do osocza, lodówki/zamrażarki, systemu do pozyskiwania surowicy ACS, także licencji na użytkowanie systemu telemedycznego.

Wir laden Sie ein, uns zu kontaktieren

Vollversion der Registrierung und Online-Beratung wird in Kürze verfügbar sein!

Gerne beantworten wir Ihre Fragen, Sie können sich auch anmelden und unsere Online-Beratung nutzen oder einen Besuch buchen.

Rufen Sie uns an

Rufen Sie die Klinik an und erfahren Sie mehr darüber.

Ein Formular senden

Schreiben Sie uns, wir antworten per E-Mail.

Online-Beratung

Gehen Sie das Online-Interview durch, die Ergebnisse werden Ihnen per E-Mail zugesandt.

Buchen Sie Ihren Besuch

Wählen Sie ein Datum und vereinbaren Sie einen Termin.