Kraków, ul. Strzelecka 19 lok. 2 Mon-Fri: 7:00-20:00, Sat: 8:00-13:00

EU Project

W trakcie wdrożenia.

DORMIO-MED Dorota Kowalczyk realizuje projekt pn. „Zakup proinnowacyjnych usług doradczych związanych z wdrożeniem innowacji technologicznej produktowej oraz procesowej w firmie DORMIO-MED Dorota Kowalczyk” współfinansowany ze środków europejskich w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Przedmiotem projektu jest zakup proinnowacyjnych usług w celu opracowania oraz wdrożenia innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej oraz marketingowej. Innowacje są związane z nową usługą Integrated Hair Medicine (Zintegrowana Medycyna Włosów).

Realizacja projektu umożliwi kompleksową obsługę pacjenta w zakresie świadczeń medycznych polegających na przeszczepie włosów metodą Smart Graft FUE – pacjent, przy wykorzystaniu systemu telemedycznego, prowadzony będzie od pierwszego kontaktu do okresu pozabiegowego.

Projekt został podzielony na dwa zadania, które realizowane będą w sposób równoległy. Zadanie 1 dotyczy prac przygotowawczych i projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia wdrożenia, na które składają się m.in. identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych, opracowanie dokumentacji funkcjonalnej, analiza ryzyka wdrożenia innowacji, przygotowanie umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii, opracowanie i przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia innowacji, monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji, strategia marketingowa innowacyjnej usługi, doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji, szczegółowy model finansowy przedmiotowej, znakowanie, testowanie i certyfikacja jakości, doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji.

Zadanie 2 dotyczy prac wdrożeniowych, tj. na zakup środków trwałych i wnip niezbędnych do realizacji przedmiotowej innowacji produktowej, w tym zakupie urządzenia smart graft, trychoskopu, cieplarki labolatoryjnej, wirówki do osocza, lodówki/zamrażarki, systemu do pozyskiwania surowicy ACS, także licencji na użytkowanie systemu telemedycznego.

We invite you to contact us

Full version of registration and online consultation will be available soon!

We will eagerly answer your questions. You can also register and take advantage of an on-line consultation or book a date for your visit.

Call

Call the clinic and find out more.

Send the form

Write to us; we will answer by email.

An on-line consultation

Participate in an on-line interview. The results will be sent by email.

Book an appointment

Select a date and make an appointment.